W związku ze stwierdzonymi w ostatnim okresie czasu przypadkami zniszczenia, w wyniku niewłaściwej pielęgnacji, drzew które rosną na terenach parafialnych cmentarzy, w związku z konsekwencjami wynikającymi z w art 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 627), proszę o rozważne prowadzenie takich prac na terenach będących w posiadaniu parafii. Zgodnie z art. 82 ust.1a cytowanej ustawy, zabiegi w koronie drzewa, mogą obejmować wyłącznie:

  • usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;
  • kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;
  • utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

(…)

Prezydent Miasta Racibórz

Rezerwacje terminów

Wszelkie formalności związane z pochówkiem na Cmentarzu Jeruzalem, w tym rezerwacje terminów ostatniego pożegnania naszych bliskich.

Ekshumacja zwłok

Wydobycie szczątków w celu przeniesienia do innego grobu. Załatwiamy wszelkie formalności związane z ekshumacją zwłok Państwa bliskich.

Eksportacja i chłodnia całodobowa

Całodobowy transport zmarłego ze wskazanego miejsca do chłodni na terenie zakładu, gdzie będzie oczekiwać na przygotowanie do ostatniej drogi.

Kaplica pogrzebowa

Na terenie Cmentarza Jeruzalem znajduje się kaplica pogrzebowa, w której odbywają się msze pożegnalne za naszych zmarłych bliskich.

Przygotowanie zwłok

Zajmujemy się kosmetyką i ubieraniem osób zmarłych w sposób zgodny z życzeniem rodziny. Na życzenie rodziny dokonujemy zakupu odzieży pogrzebowej.

Tabliczki i krzyże

Tabliczki wykonane z tworzywa, materiałów nierdzewnych, mosiądzu i aluminium, urnowe oraz nagrobne. Krzyże drewniane oraz metalowe.

Klepsydry i nekrologi

Klepsydry wg. szablonów lub w formie zaproponowanej przez rodzinę zmarłego. Zamieszczamy nekrologi w wybranych przez Państwa gazetach.

Przewozy zmarłych

Przewóz krajowy i zagraniczny. W przypadku transportu międzynarodowego zajmujemy się wszelkimi czynnościami organizacyjnymi i formalnościami.

Sprzedaż trumien i urn

Trumny dębowe, olchowe oraz sosnowe. Urny, wykonane z całej gamy materiałów: metalu, drewna, kamienia, ceramiki lub kompozytów.