O drzewach – PM Raciborza

W związku ze stwierdzonymi w ostatnim okresie czasu przypadkami zniszczenia, w wyniku niewłaściwej pielęgnacji, drzew które rosną na terenach parafialnych cmentarzy, w związku z konsekwencjami wynikającymi z w art 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 627), proszę o rozważne prowadzenie takich prac na terenach będących w posiadaniu parafii. Zgodnie z art. 82 ust.1a cytowanej ustawy, zabiegi w koronie drzewa, mogą obejmować wyłącznie:

  • usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;
  • kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;
  • utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

(…)

Prezydent Miasta Racibórz