Wymagane dokumenty

W przypadku śmierci bliskiej osoby Administracja Cmentarza Jeruzalem może w Państwa imieniu dokonać wszelkich czynności związanych z organizacją pogrzebu. Zapewniamy przewóz ciała osoby zmarłej do naszej chłodni na terenie Cmentarza Jeruzalem. W naszym biurze mogą Państwo dokonać wyboru trumny, urny, kwiatów i dopełnić wszystkich formalności związanych z pogrzebem.

Na państwa prośbę Administracja Cmentarza Jeruzalem może podjąć wszelkie czynności formalno-prawne związane ze śmiercią i pogrzebem bliskiej Wam osoby oraz załatwienie formalności w ZUS.

Gdy odejdzie ktoś bliski…

Środki pieniężne na zorganizowanie pogrzebu
Nasz zakład pogrzebowy wystawi Państwu fakturę na świadczone usługi, na podstawie której będzie można ubiegać się w ZUS lub KRUS o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę nasi pracownicy, nieodpłatnie, załatwią wszelkie formalności związane z odebraniem zasiłku z ZUS / KRUS. W takim przypadku rozliczenie za wykonaną usługę pogrzebową odbywa się w formie bezgotówkowej.
Brak prawa do zasiłku pogrzebowego
Jeśli osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy, a rodzina nie posiada środków na opłacenie pogrzebu, należy zwrócić się do Opieki Społecznej z prośbą o zorganizowanie i opłacenie kosztów pogrzebu, a ta skontaktuje się z zakładem pogrzebowym.
Zgon w domu
W przypadku zgonu w domu należy wezwać lekarza by stwierdził zgon. Następnie należy powiadomić nasz zakład pogrzebowy, by zgodnie z wymogami prawa, ciało osoby zmarłej zostało przewiezione do chłodni.
Sprawa zgonu prowadzona przez prokuraturę
W takim przypadku prokurator sam powiadamia zakład pogrzebowy o potrzebie zabrania osoby z miejsca zdarzenia.
Zgon poza granicami kraju
Wystarczy zgłosić się do nas a my załatwimy wszystkie niezbędne formalności, aby sprowadzić osobę zmarłą do kraju czy to w trumnie, czy skremowaną w urnie.

Dokumenty do pobrania

Upoważnienie - ZUS
Upoważnienie dla Administracji Cmentarza Jeruzalem do złożenia w Państwa imieniu wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego w ZUS. Dzięki upoważnieniu możliwa będzie bezgotówkowa forma rozliczenia za usługę pogrzebową.
Wniosek o sprowadzenie zwłok
Wniosek umożliwiający Administracji Cmentarza Jeruzalem przywiezienie z zagranicy zwłok lub urny z prochami drogiej nam osoby zmarłej.
Wniosek o zasiłek pogrzebowy z ZUS
Wniosek jaki muszą Państwo złożyć w ZUS w celu otrzymania wypłaty zasiłku pogrzebowego.
Zezwolenie na kremację
Dokument wypełniany przez osobę reprezentującą rodzinę zmarłego, pozwalający na kremację zwłok bliskiej nam osoby.